Mothr Nr 2 - April 2022

Där och då trodde jag att både Dylan och jag skul le dö. Det var fruktansvärt. Men al lt gick al lt bra och trots denna tuffa förlossning så är jag väldigt peppad på min kommande och ser det som min revansch. Jag försöker al ltid tänka positivt och förbereda mig så gott jag kan, säger hon. Inför det faktum att hon snart är tvåbarnsmamma, känner Rebecca ett lugn. –Jag är så himla glad att få bl i mamma igen och det känns helt overkl igt, men samtidigt så självklart. Jag längtar något enormt och tror det kommer bl i tufft men också helt underbart. Att få en l iten plutt ti l l att älska vi l lkorslöst.

ti l l ett långsammare l iv, borta från storstadspulsen. –Efter en tuff tid med en vi ld tvååring, husbygge, graviditet och att ha bott så l itet under en så lång tid, så ser jag fram emot att bara vara. För Rebecca handlar lugnet dock inte nödvändigtvis om att sitta sti l l . –Att bara chi l la är inte vår melodi , men nu när huset snart är klart, så bl ir det åtminstone bara mindre projekt framåt, säger hon med ett skratt. –Mest ser jag fram emot en sommar med mina två barn och en ki l le som inte jobbar jämt. Så vi kan få njuta l ite av huset, tomten, vattnet och fami l jel ivet. Att få andas l ite helt enkelt, efter ett par intensiva år. Jag är så pepp på l ivet och det vi har framför oss.

Framtidsdrömmarna innehål ler mer av det lugn som fick Rebecca att söka sig

mo t h r

1 4

Powered by