Mothr Nr 2 - April 2022

INNEHÅLL

06. LUGNARE VARDAG

Rebecca Fredr i ksson byt te storstadspul sen mot s l ow l i v ing.

Hur du hi t tar di t t var för och meningen med l i vet . 18. LYCKOMANUALEN: IKIGAI

22. MOTHR MODE

Syrén och lavende l i vårens önskegarderob .

Mathi lda förverk l igade s in dröm och star tade eget företag under mammal edigheten . 24. DRÖMLIV

35. SÅ FÖRVERKLIGAR DU BOKDRÖMMEN

7 t ips t i l l dig som v i l l bl i för fat tare .

40. FERMENTERA MERA

Kimchi , kef i r , kombucha och kvass : Så gör du din egen supermat .

Powered by