Mothr Nr 2 - April 2022

–Det var en t id när Juni precis fyl l t ett år och började på förskolan, samt idigt som jag off iciel l t lanserade Juniper, då l ivet inte rikt igt gick ihop. Det var tufft att ha förskolet ider att passa, jobba i princip dygnet runt och bl i sjuk varannan helg på grund av saker som kom hem från förskolan, berättar Mathi lda. Hon ser både fördelar och nackdelar med att starta eget under föräldrar- ledigheten och f lera lärdomar har kommi t med åren. Bättre rut iner i vardagen och en förmåga att hantera toppar och dalar är några saker hon lärt sig vikten av. –En annan sak jag är långt bättre på nu är att priori tera sömn, säger hon.

–Jag har lärt mig att effekt ivi teten i arbetet , humöret och immunförsvaret bara bl ir påverkat negat ivt av l i te sömn, så att sova l i te är i princip aldrig en lösning. Då får man istäl let priori tera och skjuta saker framför sig. Idag lever Mathi lda med sin man Jacob och deras två döttrar Juni och Pomel ine på Upper West Side i New York – en dröm hon och maken haft länge. Ljuset , människorna, de unika karaktärerna och löpspåret i Central Park är några av sakerna Mathi lda älskar med staden. Med Sverige saknar hon mest sin fami l j och sina vänner. Och frukosten. –Jag älskar mackor och goda svenska pålägg. När al la f ick rosor på al la hjärtans dag kom Jacob hem med

Powered by