Mothr Nr 2 - April 2022

världens största smörpaket istäl let . Han vet hur tråkigt jag tycker det är när smöret är slut och det är dags för kväl lsmackor, säger hon med ett skratt . Företagsl ivet har såklart förändrats en del med två barn i fami l jen, men l i l la Pomel ine hänger med mamma på det mesta under dagarna.

MA TH I L DA WI BOM WE S T E RB E RG

MAMMA TILL : Juni och Pomeline GÖR : Grundare och CEO av Juniper. LIVSMOTTO : Life is short – live it.

Love is rare – grab it. FÖLJ : @mathilda.w.w

–Under förlossningen upp- daterade Jacob mig med hur försäl jning gick och läste upp några f ina reviews som kommi t in. Ja, det säger ju l i te om hur engagerade vi är i Juniper. Vi brukar skoja om att Juniper är vårt andra barn, säger Mathi lda. Om hon får sia framåt ser hon att fami l jen nog återvänder t i l l Sverige igen. –Om fem år är vi nog hemma i Sverige igen, skul le jag tro, New York är otrol igt härl igt , men Stockholm är ändå vårt hem och jag tror det kommer vara vår bas l ivet ut även om jag också tror att vi kommer göra f ler äventyr utomlands. Vi har redan börjat prata om att vi inte vi l l att den här vistelsen ska vara sista gången vi bor i New York, säger hon.

mo t h r

2 9

Powered by