Mothr Nr 2 - April 2022

Mathildas 5 bästa tips för den som vill förverkliga en dröm under mamma- ledigheten

PASSION Du måste känna passion för din affärsidé. För annars kommer du inte orka gå hela vägen, speciel l t inte då du har en bebis där hemma som kräver din ful la upp- märksamhet dag som natt . Tror du på idén, kommer du hi tta drivet och kärleken t i l l vad som du trol igen kommer börja kal la det “di tt andra barn” . PLANERING Ha en tydl ig “to-do- l ista” , så att så fort du får t id, så vet du vad du ska fokusera på. Som egen företagare måste du ha al la hattar på hela t iden och det kan ibland kännas l i te övermäkt igt , men då är det vikt igt att det är tydl igt vad du ska priori tera. FÖRVÄNTNINGAR Var beredd på att vissa dagar kanske bara försvinner, för herregud, du är också mamma och du måste ge dig själv en klapp och kram för att du nu försöker både vara mamma och egenföretagare på hel t id.

FLEXIBILITET Jobba med någon form av cloud- lösning som gör att du kan få access t i l l al l t på al la devices om du vi l l . Jag använder t .ex. Google Drive och hela Googles sui te av off ice-verktyg och det gör att jag ofta kan f ixa med något snabbt på mobi len om det ges t i l l fäl le. ÅTERHÄMTNING Glöm absolut inte att ge dig t id för saker som du mår bra av och som stärker dig. Sömn är universal t vikt igt för al la, det andra är för mig löpning. Vad är det för dig? Planera in t id för det och rucka inte på det .

Grundades av Mathilda Wibom Westerberg 2019 Designar och tillverkar hållbara premiumprodukter av Supimabomull för hemmet. I sortimentet finns idag sängkläder, handdukar och morgonrockar. J UN I P E R

mo t h r

3 1

Powered by