Mothr Nr 2 - April 2022

– Vi har aldrig ångrat att vi tog beslutet att ge oss ut på det här äventyret. Snarare har vi kanske ångrat att vi inte gjorde det tidigare. Att de sålde det mesta av det de ägde för att kunna ge sig av har de heller aldrig ångrat. – Vi lever efter devisen: you collect memories, not things in life. "Bäst är att vi får vara nära våra barn hela tiden och se dem växa upp"

Sät t dig ner och bl icka inåt Vad är det jag vi l l? Vad är mina drömmar och mål i l ivet? Skr iv ner dessa så du vet vad du vi l l och vart du vi l l komma. Om du inte vet vad du vi l l , hur ska du då nå di t? Prova på först ! Har ni inte rest mycket innan t i l lsammans så ge er av på en tre månaders resa. Då ni ser om det verkl igen är något för er, innan ni tar steget ful l t ut . Hi t ta en inkomst som ni kan ha även på resande fot . Det f inns otrol igt mycket man kan jobba med på distans idag. Det kan Familjens tips till dig som vill göra samma resa

vara al l t i från säl j , kundsupport t i l l fr i lansande el ler transkr iber ing.

mo t h r

6 1

Powered by