Mothr Nr 2 - April 2022

R

ebecca och hennes Henrik levde storstadsl iv i Stockholm och hade inga som helst planer på att

Men flytten är helt klart det bästa beslut som vi någonsin tagit. Rebecca är idag helt övertygad om att husdrömmen på landet var exakt vad det stressade storstadsparet behövde. –Innan var jag en sådan där som al ltid var på språng, på resande fot och jag förstod aldrig mig på ordspråket ”borta bra men hemma bäst”. Idag vet jag att det inte finns någon bättre plats än hemma och har aldrig känt mig tryggare någonstans. Vi har verkl igen hittat vårt paradis på jorden, säger hon. Flytten har gjort henne ti l l en mer harmonisk person och kontrasten har gjort att hon hittat ett nytt lugn i l ivet. – Innan vi flyttade hit skul le jag beskriva

flytta ti l l hus, el ler ti l lbaka ti l l Linköping för den delen – när drömhuset en dag dök upp. Två veckor senare hade de inte bara vunnit budgivningen, utan var redan i ful l gång med att flytta ”hem” igen. – Vi kände direkt att det bara var att köra. Det var l ite al lt el ler inget som det al ltid är med oss. Vi flyttade hem från ena dagen ti l l den andra, redo att ge al lt! Att det skul le bl i en stor kontrast i den nya ti l lvaron ute på landet kontra vardagen i Stockholms innerstad, var det ingen tvekan om. –Många trodde nog aldrig att vi skul le klara det, och att jag skul le bl i för rastlös.

mo t h r

0 8

Powered by