Mothr nr 3 - Sommar 2022

Foto: Canva

LYCKLIGARE TILLSAMMANS

ATT LEVA FÖR ANDRA

När den allra första lektionen av Dr Laurie Santos universitetskurs The Science of Well Being gick av stapeln var ämnet lycka en ganska sällsynt historia i den akademiska miljön. Men responsen från eleverna skulle visa att lyckoforskning var ett område som många var intresserade av och ville lära sig mer om. När Santos undervisade den första kullen elever fick den inbokade föreläsningssalen bytas till en aula. Intresset blev enormt och nästan var fjärde elev på det anrika universitetet ville gå kursen. I vår artikelserie Lyckomanualen tar vi en närmare titt på den forskning som finns kring begreppet lycka och vad som påverkar vår lyckonivå. Den här gången undersöker vi hur gemenskapen med andra människor påverkar vår lycka och varför vi behöver varandra för att må bra. Ett fenomen som verkar vara mycket starkt kopplat till välmående och lycka är nämligen just gemenskap. Både Santos och andra forskares rön visar att vi blir lyckligare tillsammans med andra människor.

Psykologen Kristina Blom har studerat det hon kallar för ”tillsammanseffekten” för att kartlägga den sociala delen av vårt välbefinnande. Hon menar att våra sociala sammanhang har större betydelse för vårt välmående än vi tror. Forskningen visar nämligen att det som är mest effektivt för att stärka sin fysiska hälsa, sin lyckokänsla och sin motståndskraft mot negativa upplevelser är goda relationer, både inom och bortom den närmaste familjekretsen. Blom menar också att det fokus på individens självförverkligande och lyckojakt, som länge funnits inom området inte leder oss till att bli lyckligare. Istället för att ställa oss frågan ”hur blir jag lycklig” borde vi fråga oss ”i vilka sammanhang känner jag mig levande och behövd”, menar hon. Våra hjärnor kopplar nämligen ihop sociala aktiviteter med välbefinnande, oavsett om det handlar om djupare samtal eller att småprata med en främling på bussen. Vi är helt enkelt byggda för att umgås med människor i olika åldrar, både vuxna och barn, och mår som bäst när vi gör det.

mothr

21

Powered by