Mothr nr 3 - Sommar 2022

LYCKOMANUALEN

GRUPPARBETE

Laurie Santos menar att vi, genom att öva oss på att ta kontakt med andra människor, både på ett djupare och ett ytligare plan, kan öka vår grundläggande lyckokänsla i livet ordentligt. Santos ger därför sina studenter i läxa att knyta minst en ny social kontakt varje dag. Det kan vara att hälsa på busschauffören, prata lite extra med en granne, ringa en kompis eller sätta sig själv i ett nytt sammanhang, där man träffar nya människor. Minst en gång i veckan får eleverna också som uppgift att nära lite djupare relationer. Att ta en fika med en vän, ett längre telefonsamtal med någon man inte hör av sig till så ofta eller att helt enkelt lägga ifrån sig telefonen och umgås med någon i sin familj.

TILLSAMMANS GENOM LIVET

Att öka sin lyckonivå genom att aktivt och kontinuerligt skapa och behålla relationer till andra människor är dessutom en två-för-en-deal. Det är inte bara du själv som gynnas av de sociala kontakter du knyter, utan även dem du knyter kontakt med. I de blå zonerna - de områden i världen som har flest hundraåringar – är gemenskap och samhörighet en av grundstenarna i vardagen. I en av zonerna, ön Okinawa i Japan, finns en gemenskapstradition som främjar livslånga sociala relationer, även med människor utanför den närmsta familjekretsen. Redan i unga år sätts sociala grupper, så kallade "moai", ihop. Enkelt förklarat är de små kompisgäng, som följs åt genom livet, samlas regelbundet för att utbyta erfarenheter, ge varandra råd och stöd eller bara dricka te och skvallra om det senaste som hänt. Kanske är en av hemligheterna bakom Okinawa- bornas exceptionella livslängd just den trygghet och glädje som kommer av att ha sin moai att umgås med, även på ålderns höst.

mothr

22

Powered by