Mothr nr 3 - Sommar 2022

mothr

Mycket av den gemenskap som är typisk för de blå zonerna har vi i andra delar av världen rationaliserat bort i jakten på ett effektivare vardagsliv. Att laga mat tillsammans med hela familjen eller de närmsta grannarna och sedan äta den i lugn och ro i stor grupp är en tradition som vi kanske borde prioritera att lägga mer tid på. Det är nämligen den typen av vardagsaktiviteter som gör att vi blir lyckligare. "Det är inte bara du själv som gynnas av de sociala kontakter du knyter, utan även dem du knyter kontakt med"

FALL FÖR GRUPPTRYCKET!

Forskning visar att vi presterar bättre och orkar mer när vi har någon som hejar på oss. Har vi dessutom någon som springer bredvid oss och peppar oss ökar chanserna för att komma fram ännu mer. Att omge sig med och härma människor som hittat nyckeln till en lyckligare vardag är ett sätt att få medvind på resan – och uppleva den som mer lustfylld längs med vägen.

Foto: Canva

mothr

23

Powered by