Mothr nr 3 - Sommar 2022

LYCKOMANUALEN

FLOCKMENTALITET

Våra känslor påverkar människorna omkring oss, precis som vi påverkas av dem i vår närhet, visar forskningen. Vi speglar attityder och känslor som vi möts av i våra närmsta relationer, men också i vårt arbetsliv och de kompisar vi träffar. De personer vi omger oss med har nämligen stort inflytande över oss och vårt mående. Inte minst över vårt upplevda humör. Vi människor har alltid velat tillhöra flocken, eftersom det historiskt sett har varit helt avgörande för vår överlevnad. Blev vi uteslutna ur gruppen, var risken stor för att vi skulle råka illa ut och till och med dö. Idag ser vår verklighet inte längre ut så, men ändå är vår känsla av flocktillhörighet lika stark. Vår upplevda lycka påverkas av det så kallade ”grupptrycket” och det finns flera fördelar med att omge sig med människor som inspirerar oss.

Foto: Canva

mothr

24

Powered by