Mothr nr 3 - Sommar 2022

mothr

Enkelt sagt är det inte svårare än så här: Glad föder glad, ledsen föder ledsen. Arg föder arg och så vidare. Det låter rätt logiskt, eller hur? Vi smittas av sinnesstämningar från människorna runt omkring oss och vi smittar i din tur alla vi möter med vår sinnesstämning. Kortfattat kan man säga att om man umgås med någon som är irriterad och arg tillräckligt länge, kommer man snart att känna liknande känslor. Många gånger utan att man ens är medveten om varför. Har man istället människor runt sig som är nöjda, glada och tacksamma över sina liv och känner passion för det de gör, kommer det högst troligt även att inspirera en till samma förnöjsamhet. Det kan inte bara ge större motivation, utan även minska upplevelsen av stress. En studie av James H. Fowler och Nicholas A. Christakis visade att när en vän till oss uttrycker lycka, så ökar chansen att vi själva upplever lycka med 25 procent. I allmänhet söker vi människor som är på samma humör som vi själva, menar Dr Gordon Bower, psykolog vid Stanford University och ledande inom forskningen om humör. "Din sinnesstämning sprider sig som en löpeld"

HÄRMA DIG LYCKLIG

Att "härma sig till” ett önskat känslotillstånd är något experter har upptäckt fungerar. Människor har en naturlig tendens att efterlikna andras ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra beteenden och vanor när de interagerar ansikte mot ansikte. Det kallas känslomässig synkronisering och hur påverkade vi blir av personen vi socialiserar med beror på graden av intimitet i relationen. Ju närmare relation, desto snabbare påverkas vi.

mothr

25

Powered by