Mothr nr 3 - Sommar 2022

G Ä STKR Ö N I KA

mamma- tankar

Som jag hade l ä ngtat! L ä ngtat efter ett par veckors semester p å Ö sterlen med familjen. Ö sterlen, en plats vid havet som luktar t å ng och inger lugn och stora ö ppna landskap som f ö r mig betyder frihet och en k ä nsla av hemma. S å var vi ä ntligen d ä r, mitt i ett soligt juli och tillvaron skulle fyllas med avkoppling, mysiga stunder p å lokala caf é er, bilturer mellan antikaff ä rer och l å nga dagar p å de magiska sandstr ä nderna. Efter den f ö rsta veckan satt vi och sammanfattade dagarna, f ö r att l ä gga upp en plan f ö r de kommande soliga semesterdagarna. Jag ins å g sakta att allt det jag ville g ö ra inte fick plats mellan alla aktiviteter som var till ”f ö r barnen”. Hur blev det s å ? Att dessa, enligt mig, magiska platser hamnade sist ner p å listan och de popul ä ra aktiviteterna, som bada, ä ta glass, bada, leka och å ter bada, blev prioriterade. Jag ins å g d å att stora delar av semestern som jag hade sett fram emot, hade g å tt å t till att antingen tillgodose barnens behov eller s ö rja de aktiviteter p å min ö nskelista som inte hanns med. S å vi styrde om, delade upp oss lite mer. JAG kunde ocks å ladda energi genom att plocka lavendel p å sj ä lvplock, dricka kaffe ost ö rt och bila genom rapsf ä lten utan att beh ö va stressa till badplatsen med bilen full av badleksaker. n ä mligen att det ä r enda v ä gen till ett h å llbart liv. Att l ä gga tid och energi p å att bli besviken ö ver att det inte blev som det var t ä nkt, ä r ju inget som bidrar med energi. Inte heller att l ä ngta till n ä sta grej eller att sakna det som precis varit. Sl ä pp det runt omkring, var i stunden samt l ä gg fokuset p å att ta plats. St å upp f ö r dina behov och skifta till att

faktiskt ta hand om dig sj ä lv, f ö r att kunna bidra till en lite mer harmonisk semester tillsammans. Fyller jag p å med positiv energi kan jag ocks å bidra med det till min omgivning. Sj ä lvklart vill jag spendera semestern med min familj och se gl ä djen i barnens ö gon n ä r de f å r g ö ra det som ger dem lycka. Jag spenderar g ä rna tid p å aktiviteter som inneh å ller b å de glass, bad, att hitta p å saker och ä ventyr tillsammans som skapar minnen. Men jag beh ö ver ocks å f å blomma ut, skapa egna stunder och grunda mig sj ä lv p å min semester. Sommaren ä r snart h ä r och s å ä ven tid p å mitt ä lskade Ö sterlen. Redan nu inser jag att jag beh ö ver p å minna mig sj ä lv om att faktiskt skapa en sommar som blir h å llbar och lugn f ö r mig tillsammans med familjen. ”Hur” ä r s å klart n ä sta steg men, mycket grundar sig i, f ö r mig, att sl ä ppa lite p å kraven p å allt runtomkring. Den h ä r semestern vill jag till exempel hinna l ä sa ut en hel bok, dricka gott kaffe i lugn och ro ( å tminstone n å gon g å ng d å och d å ) och inte bara vara p å stranden utan verkligen ocks å vara d ä r, i nuet. Sommaren kommer inte bli perfekt (eftersom inget faktiskt blir det enligt mig). Stunder, d ä remot kan bli magiska, om du till å ter dig att ta plats, vara i nuet och kommer ih å g att inte gl ö mma bort dig sj ä lv.

Adrienne Collin är mamma till tre barn och driver instagramkontot med det upplyftande namnet @mammapeppen.

Vill du också dela med dig av tankar och känslor kring mammarollen i Mothr? Skriv till oss på redaktion@mothr.se!

mothr

73

Powered by